Θερμομονωτικά υλικά ΜΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

 
Στην εταιρεία ΜΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, που έχει την έδρα της στην Παλλήνη, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από θερμομονωτικά υλικά σε προνομιακές τιμές.
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
EPS NEOPOR 80 ETICS I, γραφιτούχος διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση, διαστάσεων 1000x500mm πάχους 30mm.
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
EPS NEOPOR 80 ETICS I, γραφιτούχος διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση, διαστάσεων 1000x500mm πάχους 50mm.
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
EPS NEOPOR 80 ETICS I, γραφιτούχος διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση, διαστάσεων 1000x500mm πάχους 60mm.
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
EPS NEOPOR 80 ETICS I, γραφιτούχος διογκωμένη πολυστερίνη για εξωτερική θερμομόνωση, διαστάσεων 1000x500mm πάχους 70mm.
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
DOW STYROFOAM 1250X600X30
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
DOW STYROFOAM 1250X600X40
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
DOW STYROFOAM 1250X600X50
 
 
 
 
 
Θερμομονωτικά υλικά Μονοτεχνική Μεσογείων
 
 
 
DOW STYROFOAM 2500X600X30 2500X600X40 2500X600X50 2500X600X60 2500X600X70